Bespaar tijd & geld, koop online tickets

Wat zoek je?


Touracti's Algemene voorwaarden


Touracti maakt je stedentrip, vakantie of verblijf leuker en makkelijker met vooraf te reserveren en te boeken tours, activiteiten, excursies en transfers. Touracti treedt slechts op als tussenpersoon bij het leveren van Tickets. Tenzij anders vermeldt gelden op alle aankopen via Touracti.com en partnersites (affiliates) onderstaande algemene (verkoop)voorwaarden.Begrippen

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Suppliers: natuurlijke of rechtspersonen die producten of diensten aanbieden;
Tickets: E-tickets/Vouchers die dienen als deelname- en/of toegangsbewijs;

Touracti: Touracti B.V. bereikbaar op telefoonnummer +3120 262 21 01 en per e-mail op info@touracti.com;

Klant: de koper van E-tickets/Vouchers;
Website: de door Touracti geëxploiteerde website(s) en mobiele applicaties.


Algemene voorwaarden TouractiDeze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Tickets die via Touracti worden geplaatst, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.1.    Koopovereenkomst


1.1   Touracti treedt slechts op als tussenpersoon bij het leveren van Tickets. De uiteindelijke koopovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Supplier.
1.2 Alle aangeboden Tickets en aanbiedingen op de Website zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.
1.3 Touracti is niet aansprakelijk voor eventuele (schrijf)fouten, prijswijzigingen in aanbod en beschikbaarheid.2.    Prijzen en betaling
2.1  Alle prijzen van de Tickets staan aangegeven in de gekozen valuta (EURO,  GB Pond of US Dollar). Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief BTW en andere belastingen.
2.2 Touracti accepteert onder andere Mastercard, Visa, Ideal en MrCash. Op aanvraag kan betaling via bankoverschrijving geschieden. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht
2.2  Klant is gehouden de prijs voor de bestelde Tickets enkel en alleen aan Touracti te betalen en is niet gekweten van zijn betalingsverplichting jegens Touracti indien de Klant rechtstreeks aan Suppliers betaalt tenzij dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen.


2.4    Bij gebreke van tijdige en algehele betaling door de Klant is Touracti gerechtigd de bestelling te annuleren en de reservering ongedaan te maken.
2.5 Kortingscodes kunnen eenmalig gebruikt worden tijdens het bestelproces en geven recht op korting op het totale bedrag tenzij anders aangegeven. Codes kunnen niet achteraf worden toegepast. Bij misbruik van codes behoudt Touracti het recht om bestellingen te annuleren.


3.    Tickets, levering, wijzigen en annuleren
3.1    Touracti zal de Tickets na ontvangst van de betaling binnen 24 uur (tenzij anders aangegeven) verzenden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. 
3.2    De Klant dient de Tickets na ontvangst daarvan direct op juistheid te controleren en eventueel de op de Tickets of begeleidende e-mail vermelde aanvullende instructies op te volgen.
3.3  De geldigheid van de Tickets staat duidelijk vermeld op de Tickets. Na afloop geldigheidsdatum zijn Tickets niet meer inwisselbaar of te wijzigen.
3.4    Voor het wijzigen van Tickets dient de Klant altijd contact op te nemen met Touracti. Het wijzigen van Tickets is onder voorbehoud van acceptatie door Supplier en een verzoek tot wijzigen dient uiterlijk 72 uur voor afloop geldigheidsdatum van het Ticket te worden aangevraagd.
3.5 Voor het annuleren van Tickets kunnen kosten in rekening worden gebracht. De Klant dient voor het annuleren altijd contact op te nemen met Touracti. Annuleringen binnen 48 uur voor afloop geldigheidsdatum worden niet vergoed.
3.6 Tickets met een open datum die binnen een bepaalde periode ingewisseld mogen worden kunnen helaas niet worden geannuleerd.
3.7 Voor transfer en treintickets gelden de algemene voorwaarden van de betreffende trein- of busmaatschappij. Deze tickets kunnen niet kosteloos geannuleerd worden.
3.8 Touracti is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van Tickets.
3.9  Tickets mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Touracti niet worden doorverkocht of overgedragen aan derden.


4.    Persoonlijke gegevens

4.1    Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer en emailadres worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de bestelling. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Suppliers of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk. De Klant geeft Touracti onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van de (persoons)gegevens.
4.2 Indien Touracti gehouden is op grond van wet of regelgeving (persoons)gegevens aan derden te verstrekken is Touracti daartoe gerechtigd.5.    Suppliers, tours en activiteiten

5.1    Touracti is slechts tussenpersoon en niet de uitvoerende touroperator van de aangeboden tours en activiteiten. Derhalve heeft Touracti geen invloed op de kwaliteit en uitvoering van de tour of activiteit. 
5.2    Een tour of activiteit kan gewijzigd, verplaatst of geannuleerd worden conform de voorwaarden van de Suppliers. Touracti probeert in een dergelijk geval de Klant daarvan op de hoogte te stellen. Touracti is in dergelijke situatie niet schadeplichtig.6.    Aansprakelijkheid

6.1    Deelname en/of gebruik maken van de diensten en producten van de Supplier geschiedt op eigen risico. Aanwijzingen van Suppliers dienen daarbij te worden opgevolgd.
6.2 Touracti is niet aansprakelijk voor schade en kosten als gevolg van handelen, nalaten van Suppliers, het deelnemen aan en/of gebruikmaken van diensten van Suppliers door de Klant.

7.    Toepasselijk recht en geschillen

7.1    Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

7.2    Alle geschillen tussen Touracti en de Klant voortvloeiende uit de bestelling van Tickets via de Website zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Touracti B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Curaçao onder nummer 136894, gevestigd aan Hoogstraat 20-22, Willemstad, Curaçao, bereikbaar op telefoonnummer +3120 262 21 01 en per e-mail op info@touracti.com

6/23/2018 3:00:08 AM